Tiina Kuusisto

“Minä elän ja muutun ajassa ja aika minussa”

Taide on minulle väylä ajatusten, tunteiden, mielipiteiden ja minuuden ilmentämiseen. Ihminen, yksilö ja ympäristö muuttuvat ja vaikuttavat toisiinsa. Minun elämän tehtäväni on kehittyä ihmisenä ja yksilönä. Taide on kaiken sen ilmentymää.